Amb Xip? Si No
Número de XIP (*)
Cognoms (*)
Nom (*)
NIF (*)
Adreça (*)
Població (*)
Codi Postal (*)
Data de naixement (dd/mm/aaaa) (*)
Lloc naixement
Telèfon de contacte (*)
Sexe (*) Home Dona
Idioma del diploma (*) Català Castellà
E-Mail (*)
En quin centre vol recollir el material de la Cursa?

 

  Manifesto que conec les normes per les quals es regeix aquesta Cursa a la qual sol·licito participar i que consten en aquesta pàgina web. Quan hagi clicat a CONTINUAR, que hi ha al final d'aquesta pàgina, les dono per acceptades.

El/la titular accepta la incorporació de les dades personals contingudes  en aquest document a un fitxer automatitzat titularitat d'El Corte  Inglés, i autoritza que les esmentades dades siguin tractades, únicament  i exclusiva, per a la gestió d'inscripcions, classificacions,  certificacions i qualsevol informació relacionada de la prova a la qual  s'inscriu, per El Corte Inglés o per l'empresa contractada per aquest.

El titular de les dades autoritza a El Corte Inglés S.A. perquè utilitzi  les dades de caràcter personal a fi que li siguin remeses accions  promocionals esportives.

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació  previstos per la legislación vigent en matèria de dades personals: per  correu postal a El Corte Inglés, carrer de Bolívia, 234, 08020  Barcelona, o per correu electrònic a cursa@elcorteingles.es, indicant en  la referència: LOPD.

No obstant això, si no consent el tractament de les seves dades marqui aquesta casella.* És imprescindible que el seu navegador accepti cookies per realitzar la inscripció